Aktualności

Humboldtczycy wśród nowo wybranych członków Polskiej Akademii Nauk


Miło nam poinformować, że w trakcie 114. sesji Zgromadzenia Ogólnego PAN wśród nowo wybranych członków znalazła się duża grupa Humboldtczyków. Uchwała ta wchodzi w życie z dniem 1 października 2010 r.
 
Nowo wybrani członkowie rzeczywiści

Prof. Hubert Orłowski - UAM Poznań
(stypendium 1976 - Frankfurt Deutsche Bibliotek- bei Dr Werner Berthold)
Wydział I PAN.

Prof. January Weiner  - UJ Kraków
(stypendium 1985 - Uni Marburg FB Biologie-Zoologie bei Prof. G. Heldmaier)
Wydział II PAN.

Prof. Tomasz Dietl
– Instytut Fizyki PAN Warszawa
(stypendium 1984 - TU München Physik-Department E16 Garching bei Prof. Frederick Koch)
Wydział III PAN.

Prof. Marek A. Zembala - Collegium Medium UJ Kraków
(stypendium 1979 - Uni Mainz Inst. f. medizinische Mikrobiologie bei Prof. Paul Klein)
Wydział VI PAN.

Nowo wybrani członkowie korespondenci:

Prof. Jerzy Strzelczyk - UAM Poznań
(stypendium 1977 - Uni Giessen bei Prof. Hans D. Kahl)
Wydział I PAN.

Prof. Bogdan Wojciszke - Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie
(stypendium 1990 - Uni Bielefeld Fak. f. Psychologie u. Sport bei Prof. A. Angleitner)
Wydział I PAN.

Prof. Grzegorz Bartosz
– Uniwersytet Łódzki
(stypendium 1990 - Uni Düsseldorf Inst. f. physiolog. Chemie bei Prof. Helmut Sies)
Wydział II PAN.

Prof. Andrzej Skowroński – UMK Toruń
(stypendium 1985 - Uni Bielefeld Fak. f. Mathematik bei Prof. C.M. Ringel)
Wydział III PAN.

Prof. Henryk Petryk - IPPT PAN Warszawa
(stypendium 1982 - Uni Dortmund Abt. Maschinenbau bei Prof. Klaus Thermann)
Wydział IV PAN.

Prof. Jan Kotwica -PAN Olsztyn
(stypendium 1985 - TU Munchen Lst. f. Physiologie d. Fortpflanzen bei Prof. Heinrich Karg)
Wydział V PAN.

Prof. Zbigniew W. Kundzewicz - PAN Poznań
(stypendium 1978 - Uni Karlsruhe Inst. f. Wasserbau III bei Prof. Erich Plate)
Wydział V PAN.

Prof. Ewa Szczepańska-Sadowska  -Warszawski Uniwersytet Medyczny
(stypendium 1981 -Bad.Nauheim MPI bei Prof. Eckhart Simon)
Wydział VI PAN.

Prof. Andrzej Witkowski
– Uniwersytet Szczeciński
(stypendium 1995 - Universität Frankfurt am Main bei Prof. Dr. Horst Lange-Bertalot)
Wydział VII PAN.


Serdecznie gratulujemy!
SHP