Aktualności

Humboldtczyk wśród laureatów nagród Fundacji na rzecz Nauki Polskiej


Koleżanki i Koledzy!
Miło nam poinformować, że wśród tegorocznych laureatów nagród Fundacji na rzecz Nauki Polskiej zwanych Polskim Noblem znalazł się także nasz Kolega, humboldtczyk i członek SHP prof.  dr hab. Mieczysław Mąkosza.

Prof. Mieczysław Mąkosza
z Instytutu Chemii Organicznej PAN został uhonorowany Nagrodą FNP w obszarze nauk chemicznych i o materiałach za opracowanie i wprowadzenie do kanonu chemii organicznej nowej reakcji – Zastępczego Podstawienia Nukleofilowego.  
Odkryta przez niego  metoda stała się kanonem w syntezie organicznej i jest do dzisiaj wykorzystywana w syntezie i wytwarzaniu wielu różnych związków chemicznych o znaczeniu praktycznym (głównie leki, środki ochrony roślin, barwniki, etc.).

Więcej o osiągnięciach laureata można przeczytać na stronie FNP pod adresem:
http://www.fnp.org.pl/files/arch/Biuro%20prasowe/Prof_M_%20Makosza_bio+%20badania.pdf
Uroczyste wręczenie nagrody miało miejsce 6 grudnia 2012 r. na Zamku Królewskim w Warszawie w obecności Pana Prezydenta RP.
Profesor Mąkosza jest także laureatem nagrody Humboldt-Forschungspreis z roku 1996.

Serdecznie gratulujemy!!
 
SHP