Aktualności

I Kongres Towarzystw Naukowych w Warszawie


W dniach 17-18 września 2013 r. w Warszawie na terenie kampusu SGGW odbył się I Kongres Towarzystw Naukowych, w którym uczestniczył Kolega Adam Borkowski, Wiceprezes Zarządu Głównego SHP.
Organizatorami Kongresu były Rada Towarzystw Naukowych przy Polskiej Akademii Nauk, Polska Akademia Umiejętności, Towarzystwo Naukowe Warszawskie i Towarzystwo Naukowe Płockie. Patronem Honorowym Kongresu był Prezydent RP Bronisław Komorowski.
W programie Kongresu znalazły się następujące sesje plenarne:
1. Miejsce i rola towarzystw naukowych w systemie nauki w Polsce
a. Prowadzący: Profesor M. Marody, Profesor A. Gronowska-Senger;
b. Referujący: Profesor H. Samsonowicz, Profesor Z. Kruszewski, Profesor A. Grzywacz;
2. Towarzystwa Naukowe w upowszechnianiu nauki
a. Prowadzący: Profesor A. Wróblewski, Profesor M. Kowalczyk;
b. Referujący: Profesor M. Fikus, Profesor J. Majkowski, dr A. Pollok, Profesor B. Siemieniecki, Profesor G. Borkowska, dr hab. J. Wójcicki;
3. Społeczny ruch naukowy w rozwoju gospodarczym
a. Prowadzący: E. Mańkiewicz-Cudny, Profesor J. Lipkowski;
b. Referujący: E. Mańkiewicz-Cudny, Profesor S. Kunikowski, Profesor D. Pietruch-Reizes, dr R. Banajski, Cz. Bugaj;
4. Wspomaganie finansowe społecznego ruchu naukowego w Polsce
a. Prowadzący: Profesor E. Mączyńska, Profesor E. Makulska-Nowak;
b. Referujący: T. Majsterkiewicz, Profesor M. Kowalczyk, dr A. Jakubowicz, Profesor E. Mączyńska, Profesor Z. Kruszewski.
Odbyły się również sesje problemowe:
1. Miejsce i rola towarzystw naukowych w systemie nauki w Polsce (prowadzący: Profesor E. Górska, Profesor W. Nagórko);
2. Towarzystwa Naukowe w upowszechnianiu nauki (prowadzący: Profesor M. Fikus, Profesor A. Grzywacz);
3. Społeczny ruch naukowy w Polsce (prowadzący: Profesor B. Siemieniecki, dr A. Paszkiewicz);
na których wygłoszono i przedyskutowano 56 referatów. Kongres cieszył się dużym zainteresowaniem środowiska naukowego i mediów.
Na zakończenie Kongresu podjęto uchwałę, której tekst można znaleźć na stronie internetowej: http://www.not.org.pl/not/index.php?option=com_content&task=view&id=594.
 
SHP