Aktualności

International Scientific Conference Humboldt-Kolleg „Limits of Knowledge”


W dniach 22-25 czerwca 2017 r. Oddział Krakowsko-Katowicki Societas Humboldtiana Polonorum we współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczą, Uniwersytetem Jagiellońskim i Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie organizuje w Krakowie międzynarodową konferencję (Humboldt-Kolleg) „Limits of Knowledge”, poświęconą pamięci dr. Heinricha Pfeiffera.
 
Wydarzenie poświęcone będzie przedstawieniu i wymianie poglądów, a także dyskusji na temat najnowszych osiągnięć nauki i myśli ludzkiej oraz ich zbliżaniu się do granic poznania. Jako referenci zaproszeni zostali wybitni naukowcy, w tym także nobliści, z Niemiec, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii i Polski z dziedziny fizyki, chemii, nauk medycznych i humanistycznych.
Więcej informacji na stronie konferencji.
SHP