Aktualności

Jubileusz 70-lecia prof. Bogusława Buszewskiego


W dniu 28 września 2021 w ramach odbywającego się w Toruniu Forum Inteligentnego Rozwoju odbył się benefis z okazji jubileuszu 70-lecia prof. Bogusława Buszewskiego wybitnego specjalisty w zakresie chromatografii i technik separacyjnych.. Licznie zgromadzeni goście, w tym rektorzy wielu polskich uczelni, dyrektorzy instytutów badawczych, członkowie Akademii Nauk, władze Miasta Torunia i województwa kujawsko-pomorskiego w swych wystąpieniach podkreślali ogromny dorobek Jubilata i znaczenie Jego osiągnięć dla nauki tak polskiej jak i światowej.
SHP