Aktualności

Kol Andrzej Błędzki - Prezesem Polskiego Forum Naukowego Niemczech


Kol. prof. dr hab. inż. dr h.c. Andrzej K. Błędzki z Kassel wybrany został na prezesa Polskiego Forum Naukowego w Niemczech.
Forum jest organizacją założoną w 2003 roku w Stacji Naukowej Polskiej Akademii Nauk w Berlinie. Stawia sobie ono za cel nawiązanie i pielęgnowanie kontaktów pomiędzy naukowcami polskiego pochodzenia, wspieranie współpracy polskich i niemieckich naukowców, instytucji i placówek badawczych, popularyzację polskiej nauki, rozszerzanie znajomości języka polskiego oraz propagowanie wiedzy o Polsce, jej historii i kulturze w środowiskach niemieckich.
Wspólnie z organizacjami zrzeszającymi inne środowiska zawodowe Forum podejmuje poszukiwania dróg łączących naukę i życie gospodarcze. Forum zostało zarejestrowane w Sądzie Okręgowym w Berlinie jako "gemeinnütziger Verein".
Członkami Forum są pochodzący z Polski pracownicy naukowi i dydaktyczni niemieckich uniwersytetów, szkół wyższych i instytucji naukowych, polscy studenci i doktoranci prowadzący w Niemczech studia i badania oraz naukowcy niemieccy związani z Polską poprzez zainteresowania badawcze.
SHP