Aktualności

Kol. Ewa Bartnik i kol. Aleksander Jabłoński wyróżnieni Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski


Miło nam poinformować, że 3.10.2012 r. rezydent RP za wybitne osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej i działalności dydaktycznej,
za zasługi na rzecz popularyzacji nauki w Polsce i na świecie oraz wspieranie międzynarodowej współpracy naukowej odznaczył
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski
humboldtczyków:

Panią Prof. Ewę Bartnik z Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN
(Stypendium: 1986 in Uni Köln Institut für Genetik bei Prof. W. Doerffer)
Członek SHP

oraz
Pana Prof. Aleksandra Jabłońskiego z Instytutu Chemii Fizycznej PAN
(Stypendium: 1983 in Uni Munchen Inst.f.physikalische Chemie bei Prof. Gerhard Ertl).
Serdecznie gratulujemy!
SHP