Aktualności

Komunikat w sprawie przekazania akt SHP na ręce nowego Zarządu Głównego SHP


Szanowna Koleżanko, Szanowny Kolego - humboldtczycy

Sprostowanie

W związku z pismem z dnia 8.11.2013 r. rozesłanym do członków SHP – uczestników Kongresu w Poznaniu przez Prezesa kol. Tomasza Sterzyńskiego czuję się w obowiązku sprostować zawarte tam informacje
[cyt.: Protokół z posiedzenia ZG SHP wraz z propozycją spotkań naukowych w latach 2013, 2014 oraz 2016 prześlemy do wszystkich PT Członków Societas Humboldtiana Polonorum, gdy tylko otrzymamy od poprzedniego Zarządu Głównego listę adresową członków Societas oraz pozostałą dokumentację naszego Stowarzyszenia.]

Niniejszym uprzejmie informuję iż:

1. Kol. Tomasz Sterzyński (a tym samym kierowany przez niego nowy ZG Societas) dysponuje niezbędnymi adresami pocztowymi humboldtczyków, i to w formie gotowych etykiet adresowych. Etykiety te przekazałem jeszcze w dniu 10.01.2012 w formie elektronicznej na potrzeby organizowanego Kongresu.

2. Stosownie do ustalenia z kol. Sterzyńskim poczynionym w trakcie spotkania we wrześniu b.r. pełna dokumentacja SHP jest gotowa do przekazania nowemu Zarządowi od dnia 31.10.2013 r.
Z litery prawa warunkiem niezbędnym  przekazania dokumentacji i środków materialnych SHP jest dokonanie stosownego wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, który zmienia upoważnienia do dysponowania m.in. środkami.  Czynności tej winien dokonać nowowybrany ZG, a do dnia dzisiejszego nie posiadam od niego informacji o takim fakcie.

Marian Jaskuła
Sekretarz generalny
ustępującego ZG SHP kadencji 2010-2013
SHP