Aktualności

Kondolencje


Z wielkim żalem i smutkiem przyjęła całą społeczność Societas Humboldtiana Polonorum wiadomość o nagłej i przedwczesnej śmierci Naszej oddanej Koleżanki i Przyjaciółki, uczonej, aktywnej działaczki naszego Towarzystwa, byłej Dziekan Wydziału Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej i wiceprezes ZG SHP w kadencjach: 2008-2010 i 2010-2013 Prof. zw. dr hab. Danuty BAUMAN.
W imieniu własnym oraz społeczności byłych stypendystów Fundacji im. Aleksandra von Humboldt (Societas Humboldtiana Polonorum) składamy szczere wyrazy ubolewania i współczucia Rodzinie, Koleżankom i Kolegom z Poznańskiego Oddziału SHP oraz całej społeczności Wydziału Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej. Śmierć Prof. Danuty Bauman, Naszej Danusi jest niepowetowaną stratą nie tylko dla Naszego Stowarzyszenia, ale również polskiej nauki.
 NON OMNIS MORIA
- dzieło Jej życia trwać będzie w Jej osiągnięciach, pracach, dorobku naukowym i ludziach.Łączymy się w bólu z Rodziną


Prof. Bogusław Buszewski
                          Prezes
ZG Societas Humboldtiana Polonorum
                            wraz z całą społecznością SHP
SHP