Aktualności

Konferencja naukowa: „Współpraca polsko-niemiecka w służbie nauki i społeczeństwa“.


W dniach 9 - 10 kwietnia 2015 roku odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa: „Współpraca polsko-niemiecka w służbie nauki i społeczeństwa“, zorganizowana przy współpracy z Europejskim Uniwersytetem Viadrina we Frankfurcie nad Odrą oraz Uniwersytetem im. Adama Mickiewcza w Poznaniu.
Celem konferencji była ocena i analiza polsko-niemieckiej współpracy naukowej, wymiana doświadczeń, identyfikacja kluczowych problemów i zagrożeń, zdefiniowanie nowych wyzwań oraz celów w wymiarze zarówno międzypaństwowym jak i regionalnym.
Więcej informacji, przebieg i zdjęcia z konferencji tutaj.
 
  
SHP