Aktualności

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Humboldt-Kolleg


Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Humboldt-Kolleg
GRANICE POZNANIA/LIMITS OF KNOWLEDGE
Kraków, 22-25 czerwca 2017 r.
 
Rok 2017 poświęcony był pamięci Mariana Smoluchowskiego polskiego fizykochemika o światowym znaczeniu i stało się to inspiracją dla środowiska krakowskich humboldtczyków do zorganizowania konferencji poświęconej znaczącym osiągnięciom nauki i myśli ludzkiej.
Konferencja zorganizowana została w formule Humboldt-Kolleg, któremu nadaliśmy tytuł
Granice Poznania / Limits of Knowledge
SHP