Aktualności

Międzynarodowe Sympozjum „Etyka w Nauce i Życiu – Normy i Dylematy” Toruń 2015. Sprawozdanie


Jeżeli nie wiesz jak się zachować – zachowaj się przyzwoicie – słowa poety Antoniego Słonimskiego były mottem życiowym niedawno zmarłego prof. Władysława Bartoszewskiego, który miał być gościem honorowym naszej konferencji. Stąd stały się one również myślą przewodnią międzynarodowego, interdyscyplinarnego spotkania naukowego intelektualistów, które Societas Humboldtiana Polonorum Oddziały w Toruniu i w Krakowie, wspólnie z Polskim Towarzystwem Chemicznym oraz Uniwersytetem Mikołaja zorganizowały w dniach 10 – 13 maja 2015 r. w Toruniu. Patronat honorowy nad tym ważnym wydarzeniem objęli: vice-Marszałek Senatu RP p. Jan Wyrowiński, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego p. prof. dr hab. Lena Kolarska-Bobińska, p. Piotr Całbecki Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, JE Biskup Toruński ksiądz dr Andrzej Suski, Prezydent m. Torunia p. Michał Zaleski, prezydent Fundacji Alexandra von Humboldta p. prof. Helmut Schwarz, prezes Fundację na Rzecz Nauki Polskiej p. prof. Maciej Żylicz oraz JM Rektor UMK prof. Andrzej Tretyn.
SHP