Aktualności

Możliwość aplikacji o granty badawcze z Deutsch-Polnische Wissenschaftsstiftung (DPWS)


Możliwość aplikacji o granty badawcze z Deutsch-Polnische Wissenschaftsstiftung (DPWS) w dziedzinach szeroko rozumianej humanistyki
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki (PNFN) rozpoczęła nowy konkurs. Fundacja wspiera przedsięwzięcia w dziedzinie nauk humanistycznych, kulturoznawstwa, prawa oraz nauk społecznych i ekonomicznych. Projekty powinny być przygotowane i zrealizowane we współpracy studentów i naukowców z obu krajów.
Adresatami wsparcia są szkoły wyższe, pozauczelniane jednostki naukowe i inne instytucje naukowe w Polsce i w Niemczech. Udział procentowy pozytywnych decyzji w obu konkursach Fundacji wynosi na ogół ok. 20 do 30%.
SHP