Aktualności

Nagroda naukowa im. Artura Rojszczaka dla młodych doktorów


Koleżanki i Koledzy,

Klub Stypendystów Zagranicznych Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej ogłosił kolejną edycję konkursu o nagrodę im. Artura Rojszczaka, który również był Humboldtczykiem.

Nagroda adresowana jest do młodych uczonych, którzy w ciągu ostatnich 5 lat obronili pracę doktorską i ma proponować humanistyczną postawę, szerokość horyzontów oraz umiejętność przekraczania ram wąskich specjalizacji naukowych.
Szczegółowe informacje o nagrodzie podane są w załączniku.

Zachęcamy do kontaktu z członkami klubu (WWW.ksz-fnp.org) i zgłaszania tam kandydatur.
 
Zarząd Główny SHP
SHP