Aktualności

Nagroda Viadriny dla Ireny Lipowicz


Stypendystka Fundacji im. Aleksandra von Humboldta – Profesor Irena Lipowicz – obecnie pełniąca funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich, została uhonorowana 12 maja 2014 r. przez Europejski Uniwersytet we Frankfurcie nad Odrą Nagrodą Viadriny za szczególne zasługi na rzecz polsko-niemieckiego porozumienia.
 
SHP