Aktualności

Nagrody Premiera


Miło nam poinformować, że na liście nagrodzonych w 2009 r. przez Prezesa Rady Ministrów znależli się także i Humboldtczycy:

Prof. Jan Strelau – psycholog z Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej w  Warszawie za wybitny dorobek naukowy
(nagroda Humboldta 1995, Uni Bielefeldt bei Prof. A. Angleitner).

Prof. Bogusław Bogusław Buszewski – chemik z UMK w Toruniu za wybitne osiągnięcia naukowe
(stypendium 1988 Uni Tübingen bei Prof. Ernst Bayer).

Prof. Tomasz Jasiński
– historyk z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu  za wybitne osiągnięcia naukowe
(stypendium 1990 Uni Bonn bei prof. Udo Arnold).

Prof. Jan Szopa-Skórkowski – biochemik z Uniwersytetu Wrocławskiego za wybitne osiągnięcia naukowe
(stypendium 1978 Braunschweig, Ges. F. biotechn. Forschung bei Prof.K.G.Wagner)

Prof. Bartosz Brożek
– prawnik z Uniwersytetu Jagiellonskiego w Krakowie za pracę habilitacyjną
(stypendium 2005 Kiel bei Prof. R. Alexy).


Serdecznie gratulujemy!
SHP