Aktualności

Najnowsze wyróżnienia Humboldtczyków


Prof. dr hab. Michał Kleiber wybrany został w dniu 14.12.2006r. przez zgromadzenie ogólne Polskiej Akademii Nauk na jej Prezesa.
Kol. Kleiber odbywał swoje stypendium w Institut für Statik und Dynamik Uni Stuttgart w 1975 roku.

Prof. dr hab. Tomasz Dietl z Instytutu Fizyki PAN oraz Instytutu Fizyki UW został jednym z 4 laureatów nagród naukowych Fundacji na rzecz Nauki Polskiej za rok 2006. Nagrodę otrzymał za opracowanie potwierdzonej w ostatnich latach teorii rozcieńczonych półprzewodników ferromagnetycznych oraz zademonstrowanie nowych metod sterowania namagnesowaniem.
Kol. Dietl odbywał stypendium na Wydziale Fizyki Uniwersytetu w Monachium w 1984 r.

Prof. dr hab. inż. Jan Awrejcewicz z Politechniki Łódzkiej otrzymał nagrodę naukową w konkursie „Złotej Lampy” organizowanej przez Fundację PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza za oryginalne osiągnięcia w dziedzinie mechaniki nieliniowej, z zakresu dynamiki układów ciągłych i nieklasycznych zagadnień termosprężystości. Wręczenie nagrody miało miejsce 4.12.2006 podczas uroczystości Akademii Barbórkowej w Krakowie.
Kol. Awrejcewicz odbywał stypendium w Institut für Technische Mechanik Uni Braunschweig w 1988 r.

Prof. dr hab. Piotr Dudziński z Politechniki Wrocławskiej i przewodniczący oddziału Wrocławskiego SHP został laureatem nagrody naukowej Prezesa rady Ministrów za wybitne osiągnięcia naukowe.
Kol. Dudziński odbywał stypendium w Institut für Maschinenwesen Uni Karlsruhe w 1985 roku.
SHP