Aktualności

Nauka i Sztuka dla Europy - Kraków 2004


Dzięki znaczącemu wsparciu Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Fundacji im. Aleksandra von Humboldta udało się nam wydać drukiem materiały kongresu w Krakowie. Do książki dołączony jest CD zawierający film oraz zdjęcia z kongresu. Książka ta jest aktualnie rozsyłana do uczestników.
Zarząd Główny SHP 
SHP