Aktualności

Nekrolog


Z głębokim żalem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci
prof. dr. hab.
Witolda Kosińskiego


Wieloletniego, zawsze bardzo aktywnego członka Societas Humboldtiana Polonorum,
wspaniałego Kolegi,
pełniącego ostatnio funkcję przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej SHP

Rodzinie i Bliskim
przekazujemy wyrazy głębokiego współczucia
Koleżanki i Koledzy
z Societas Humboldtiana Polonorum

Poznań – Warszawa marzec 2014 r.
SHP