Aktualności

Nominacja profesorska dla Krzysztofa Makowskiego


W dniu 10 listopada 2014 r. Pan dr hab. Krzysztof Makowski z Instytutu Historii Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, Przewodniczący Zespołu Studiów Słowiańskich i Wschodnioeuropejskich Komitetu Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk, uzyskał tytuł profesora nauk humanistycznych.
Zakres pracy Profesora obejmuje między innymi dzieje ziem polskich w epoce zaborów, w tym zwłaszcza kwestie demograficzne, dzieje społeczno-gospodarcze, mobilność społeczną i procesy migracyjne, dzieje kobiet i rodziny oraz stosunki narodowościowe na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, zwłaszcza dzieje ludności niemieckiej i żydowskiej oraz stosunków polsko-niemiecko-żydowskich.
SHP