Aktualności

Nominacja profesorska dla Marioli Wierzbickiej


W dniu 5 czerwca 2014 r. Pani dr hab. Mariola Wierzbicka, Dyrektor Instytutu Filologii Germańskiej oraz Kierownik Zakładu Lingwistyki Kontrastywnej i Stosowanej Uniwersytetu Rzeszowskiego uzyskała tytuł profesora nauk humanistycznych.
SHP