Aktualności

Nominacje profesorskie


W ostatnim czasie Prezydent RP Bronisław Komorowski wręczył grupie wybitnych uczonych nominacje profesorskie. Wśród wyróżnionych znaleźli się także Koleżanki i Koledzy humboldtczycy, i tak:

9.06.2010 akt nominacyjny otrzymał
Jerzy Antoni Jura - Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie
(stypendium: 1978 w RWTH Aachen Inst.f.allgemeine Metallkunde bei Prof. Kurt Lucke)
w zakresie nauk technicznych.


18.11.2010 akty nominacyjne otrzymali:
Piotr Wiktor Wlaź – Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
(stypendium: 1996) w zakresie nauk biologicznych

Marek Orlik
  - Uniwersytet Warszawski
(stypendium: 1996 w Fritz-Haber-Institut der MPG Berlin bei Prof. K. Doblhofer).
w zakresie nauk chemicznych.

Maciej Jerzy Nowak – Instytut Fizyki PAN w Warszawie
(stypendium: 1981 w Uni Marburg FB physikalische Chemie bei Prof. Werner Luck)
w zakresie nauk fizycznych.

Roman Czaja –UMK Torun
(stypendium: 2000 w Humboldt-Universitat Berlin bei Prof.W.Schich)
w zakresie nauk humanistycznych.

Maciej Ludwik Janowski - Instytut Historii PAN w Warszawie
(stypendium: 2003 w Freie Universitat Berlin bei prof. J. Kocka)
w zakresie nauk humanistycznych.

Danko Sipka  - UAM Poznań
(stipendium: 1990 w Universitat Düsseldorf bei Prof. D. Wunderlich)
w zakresie nauk humanistycznych.


22.11.2010 akty nominacyjne otrzymali:

Piotr Bogusław Mucha – Uniwersytet Warszawski
(stypendium: 2001 w Universität Padreborn bei Prof. R. Rautman)
w zakresie nauk matematycznych.

Ryszard Henryk Urbański – UAM Poznań
(stypendium: 1984 w Uni Munchen Mathematisches Institut bei Prof. Jurgen Batt)
w zakresie nauk matematycznych.


23.11.2010 akt nominacyjny otrzymała
Anna Kuryliszyn-Moskal -Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
(stypendium: 1990 w Klinik f. Rheumakranke Bad Kreuznach bei Prof.. Dr. Reiner Dreher)
w zakresie nauk medycznych.


Serdecznie gratulujemy!
SHP