Aktualności

Nominacje profesorskie


W dniu 3 marca b.r. Prezydent RP wręczył grupie wybitnych uczonych nominacje profesorskie. Wśród wyróżnionych znaleźli się także Humboldtczycy:

Andrzej Przyłębski – nauki humanistyczne - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu      
(stypendium: 1991 w Uni Heidelberg Philosphisches Seminar bei  Prof. Reiner Wiehl).

Tadeusz Płatkowski – nauki matematyczne - Uniwersytet Warszawski
(stypendium:  1985  w Uni Kaiserlautern  bei  Prof. H. Neunzert).

Andrzej Surdacki
– nauki medyczne - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie      
(stypendium: 2000 w Medizinische Hochschule Hannover bei Prof.J.C.Frolich).

Piotr Maria Synowiec
– nauki techniczne - Politechnika Śląska Gliwice
(stypendium: 1989 w  TU München, Inst. f. Verfahrenstechnik  bei  Prof. A. Mersmann).
Serdecznie gratulujemy! 
SHP