Aktualności

Nominacje profesorskie


W ostatnich miesiącach Prezydent RP wręczył grupie wybitnych uczonych nominacje profesorskie. Wśród wyróżnionych znaleźli się także Humboldtczycy:

7 lipca 2009
Edward Hilary Opaliński – nauki humanistyczne – Instytut Historii PAN
(stypendium 1988, Uni Freiburg Historisches Seminar bei Prof. G. Schramm).

Ryszard Eugeniusz Pałka
– nauki techniczne – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
(stypendium 1983, TU Braunschweig  bei Prof. Herbert Weh).

Mieczysław Adam Puchała
– nauki biologiczne – Uniwersytet Łódzki
(stypendium 1982 Uni Erlangen-Nurnberg bei  Prof. Helmut Pauly).

Zbigniew Bogdan Sawłowicz – nauki o Ziemi – Uniwersytet Jagielloński
(stypendium 1989, Uni Göttingen bei Prof. K.H. Wedepohl).


26 lutego 2009
Andrzej Kołodziejczyk – nauki fizyczne – Politechnika Warszawska
(stypendium 1992, Uni Stuttgart, Inst.f. techn. Optik bei Prof. Hans Tiziani).

Grażyna Barbara Skąpska – nauki humanistyczne – Uniwersytet Jagielloński
(stypendium 1983, Uni Frankfurt Inst.f.Arbeits.u.Zivilrech bei Prof. Manferd Weiss).

Marian Andrzej Wesoły
– nauki humanistyczne -  Uniwersytet Adama Mickiewicza
(stypendium  1986, Uni Tübingen Philosophisches Seminar bei Prof. Konrad Gaiser).

Jacek Matyszkiewicz – nauki o Ziemii – AGH w Krakowie
(stypendium 1996, Uni Stuttgart Inst. f. Geologie u.Paläont. bei Prof. R. Leinfelder).

Wojciech Tadeusz Dajczak
– nauki prawne – Uniwersytet Adama Mickiewicza
(stypendium 2004, Universität Köln bei Prof. A. Wacke).


14 stycznia 2009
Karol Grela – nauki chemiczne -  Instytut Chemii Organicznej PAN Warszawa
(stypendium 1999, MPI für Kohlenforschung Mulheim bei Prof.Alois Furstner).

Zygmunt Adam Lalak – nauki fizyczne –  Uniwersytet Warszawski
(stypendium 1992, TU München Physik – Departament bei Prof.Hans-P Nilles).

Andrzej Ludwik Sobolewski – nauki fizyczne – Instytut Fizyki PAN Warszawa
(stypendium 1985, TU München, Inst.f. physikal.u. theor. Chemie
bei Prof.Edward W.Schlag).


Tadeusz Stanisław Wosiński
– nauki fizyczne – Instytut Fizyki PAN Warszawa
(stypendium 1986, Uni Göttingen, IV physikalisches Institut bei Prof. W. Schroter).

Ireneusz Recław
– nauki matematyczne – Uniwersytet Gdański
(stypendium 1994, Inst. f. Mathematik II FU Berlin bei Prof. S. Koppelberg).


                                                                            Serdecznie gratulujemy!
SHP