Aktualności

Nominacje profesorskie


W ostatnich miesiącach Prezydent RP wręczył grupie wybitnych uczonych nominacje profesorskie. Wśród wyróżnionych znaleźli się także Humboldtczycy:

17 kwietnia 2008
Piotr Kazimierz Cap - nauki humanistyczne - Uniwersytet Łódzki
(stypendium 2003, Uni München bei Prof. K.Sauer)

Piotr Podolec - nauki medyczne - Uniwersytet Jagielloński
(stypendium 1990, Bad.Krozingen Benedikt Kreutz Rehabilit. bei Prof. H. Roskamm)

Andrzej Kozłowski - nauki o Ziemii - Uniwersytet Warszawski
(stypendium 1986, Uni Tübingen Mineralog.-petrograp. Inst. bei Prof. P. Metz)

10 czerwca 2008
Marian Górski - nauki ekonomiczne - Uniwesrytet Warszawski
(stypendium 1988, Uni Hamburg Inst.f.Aussenhandel bei Prof. K. E. Schenk)

Stanisław Leszek Czerniak - nauki humanistyczne - PAN Warszawa
(stypendium 1980, Uni Bochum Inst.f.Philosophie bei Prof. B. Waldenfels)


20 czerwca 2006
Zdzisław Stanisław Burda - nauki fizyczne - Uniwersytet Jagielloński
(stypendium 1993, Uni Bielefeld Fak f. Physik bei  Prof.B-O.Petersson)

Ewa Wiktoria Stachowska -  nauki fizyczne - Politechnika Poznańska
(stypendium 1994, Inst. f. Physik Uni Mainz bei Prof. G. Wert)

Ryszard Wiktor Stolarski - nauki fizyczne - Uniwersytet Warszawski
(stypendium 1984, Uni Frankfurt Inst.f.Biophysikal. Chemie bei Prof. H. Ruterjans)

Dariusz Krzyszkowski - nauki o Ziemi - Pomorska Akademia w Słupsku
(stypendium 1999, Uni Köln bei Prof. W. Boenig)

Lesław Adam Socha - nauki techniczne- Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
(stypendium 1984, Uni Hannover Inst.f. Mechanik bei Prof. K. Popp)


24 czerwca 2008
Mirosław Leszek Soszyński - nauki biologiczne - Uniwersytet Łódzki
(stypendium 1988, Uni Erlangen-Nürnberg Inst.f.Radiologie bei Prof.H. Schussler)


30 lipca 2008
Roman Jerzy Hauser - nauki medyczne - AM w Gdańsku
(stypendium 1986, Uni Münster Inst. f. Rechtsmedizin bei Prof. B. Brinkmann)

Tadeusz Faustyn Krzemiński - nauki medyczne - Śląski Uniwersytet Medyczny
(stypendium 1988, Uni Freiburg Pharmakologisches Inst. bei Prof. G. Hertting)

Ireneusz Piotr Walaszczyk - nauki o Ziemi - Uniwersytet Warszawski
(stypendium 1994, Inst. f.Geologie u Palaont Uni Tübingen bei Prof. J. Wiedmann)

Janina Błachut - nauki prawne - Uniwersytet Jagielloński
(stypendium MPI f. ausl. u. internat. Recht Freiburg bei Prof. G. Kaiser)

Zbigniew Adam Kotulski - nauki techniczne – IPPT Warszawa
(stypendium 1988, Uni Heidelberg Inst.f. angew. Mathematik bei Prof. H. Rost)


Serdecznie gratulujemy!
SHP