Aktualności

Nominacje profesorskie


Dnia 22 października 2007 r. Prezydent RP wręczył grupie wybitnych uczonych nominacje profesorskie. Są wśród nich również i Humboldtczycy:

Andrzej Zdzisław Bałaban - nauki prawne - Uniwersytet Szczeciński
(stypendium 1987,Uni Gottingen Inst.f.Landwirtschaftsrecht, bei Prof. Volkmar Gotz).

Andrzej Kapturkiewicz – nauki chemiczne, IChF PAN Warszawa
(stypendium 1985, Uni Erlangen-Nürnberg, bei Prof. W. Jaenicke)  

Zygmunt Antoni Kazimierczuk - nauki medyczne - SGGW Warszawa
(stypendium 1976, Uni Konstanz FB Chemie, bei Prof. W. Pfleiderer).

Hubert Łukasz Kwieciński
- nauki medyczne - AM Warszawa
(stypendium 1980, TU Munchen Neurologische Klinik, bei Prof. A. Struppler).

Piotr Przysłupski – nauki fizyczne – IF PAN Warszawa
(stypendium 1983, KFA Jülich, bei Prof. Werner Zinn)

Maciej Jan Żukowski - nauki ekonomiczne - Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
(stypendium 1994, Uni Bremen. Zentrum f.Socialpolitik, beim Prof. Dr.W. Schmahl).


Serdecznie gratulujemy!
SHP