Aktualności

Nominacje profesorskie


Dnia 19 kwietnia 2007 r. Prezydent RP wręczył grupie wybitnych uczonych nominacje profesorskie. Są wśród nich również i Humboldtczycy:

Andrzej Zdzisław Ba?aban - nauki prawne - Uniwersytet Szczeciński
(stypendium 1987,Uni Gottingen Inst.f.Landwirtschaftsrecht, bei Prof. Volkmar Gotz).

Zygmunt Antoni Kazimierczuk - nauki medyczne - SGGW Warszawa
(stypendium 1976, Uni Konstanz FB Chemie, bei Prof. W. Pfleiderer).

Hubert Łukasz Kwieciński - nauki medyczne - AM Warszawa
(stypendium 1980, TU Munchen Neurologische Klinik, bei Prof. A. Struppler).

Maciej Jan ?ukowski - nauki ekonomiczne - Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
(stypendium 1994, Uni Bremen. Zentrum f.Socialpolitik, beim Prof. Dr.W. Schmahl).
SHP