Aktualności

Nominacje profesorskie


24 października 2006 r. Prezydent RP mianował 60 nowych profesorów. W ich gronie znalazlo się także 5 Humboldtczyków:
Prof. Tomasz Krzyżyński - nauki techniczne, Rektor Politechniki Koszalińskiej
Prof. Tadeusz Michajłowski - nauki biologiczne, PAN Warszawa
Prof. Mirosław Miller - nauki chemiczne, Politechnika Wrocławska
Prof. Jerzy Poczobut - nauki prawne, Uniwersytet Warszawski
Prof. Włodzimierz Robert Zwonek - nauki matematyczne, Uniwersytet Jagielloński
Serdecznie gratulujemy!
SHP