Aktualności

Nowe nominacje profesorskie


W dniu 29 lutego Prezydent RP wręczył grupie wybitnych uczonych nominacje profesorskie. Wśród wyróżnionych znaleźli się także Humboldtczycy:

Grażyna Korczak-Kowalska – nauki biologiczne- Uniwersytet Warszawski
(stypendium 1989, Uni München, Institut für Immunologie bei Prof. G. Riethmüller)

Tomasz Gryglewicz – nauki humanistyczne – Uniwersytet Jagielloński
(stypendium 1988, München, Zentralinstitut für Kunstgeschichte bei Prof. W. Sauerlander)

Tomasz Sterzyński – nauki techniczne – Politechnika Poznańska
(stypendium 1985, Uni Marburg FB physikalische Chemie bei Prof. W. Ruland)


Serdecznie gratulujemy!
SHP