Aktualności

Nowe nominacje profesorskie


Dnia 31 stycznia 2008 r. Prezydent RP wręczył grupie wybitnych uczonych nominacje profesorskie. Są wśród nich również i Humboldtczycy:

Janusz Adam Rak – nauki biologiczne – Uniwersytet Gdański
(stypendium 1996 TU München, Lehrstuhl f. Theoretische Chemie bei Prof. N.Rosch).

Jan Wasilewski – nauki fizyczne – UMK Toruń
(stypendium 1974 , Uni Bochum, Inst. F. Theoretische Chemie, bei Prof. W.Kuzelnigg).

Krzysztof Andrzej Loryś – nauki matematyczne – Uniwersytet Wrocławski
(stypendium 1990, Uni Würzburg, Inst. F. Informatik, bei prof. K.W. Wagner).

Ryszard Bolesław Pęcherski – nauki techniczne – Politechnika Krakowska
(stypendium 1983, Institut f. Baumechanik, bei Prof. E.Stein).
Serdecznie gratulujemy!
SHP