Aktualności

Nowe Władze SHP


Zgodnie ze statutem SHP, w trakcie 11. Kongresu w Szczecinie odbyło się w dniu 14.09.2019 Walne Zebranie członków Stowarzyszenia. Oprócz sprawozdań i podsumowania działalności za okres 2016 do 2019, przeprowadzono wybory nowego Zarządu Głównego SHP, Głównej Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego. 
SHP