Aktualności

Nowe władze SHP


X Zwyczajne Walne Zebranie Członków SHP w dniu 1 lipca 2016 r. dokonało wyboru władz Societas Humboldtiana Polonorum w trzyletniej kadencji od dnia 1 lipca 2016 r.
SHP