Aktualności

Nowi Humboldtczycy


Rok 2007 był łaskawy dla Polski bowiem stypendium Humboldta uzyskały 22 osoby, a skuteczność naszych podań wyniosła prawie 50%. Do grona stypendystów dołączyli:

Dr Oskar Maria Baksalary         UAM Poznań
Dr Tomasz Dziedzic            Uniwersytet Jagielloński
Dr Joanna Katarzyna Gałęzowska    Uniwersytet Medyczny Wrocław
Dr Adam Górski            Uniwersytet Jagielloński
Dr Anna M. Grochola            Uniwersytet Warszawski
Dr Marta Kolasińska            PAN Kraków
Dr Barbara Komenda-Earle          Uniwersytet Szczeciński
Dr Konrad Kowalski            Uniwersytet Łódzki
Dr Michał Kowalski              Uniwersytet Jagielloński
Dr Barbara Kremer            PAN Warszawa
Dr Tomasz Kwapiński        UMCS Lublin
Dr hab. Tomasz Małyszak           Uniwersytet Wrocławski
Dr Przemysław Marciniak         Uniwersytet Śląski
Prof. Ewa Nowak            UAM Poznań
Dr Adam Rycerz            Uniwersytet Jagielloński
Dr Aldona Sopata            UAM Poznań
Dr Sławomir Steinborn        Uniwersytet Gdański
Dr Magdalena Stobińska        Uniwersytet Warszawski
Dr Piotr Sulkowski              Uniwersytet Warszawski
Prof. Monika Szczepaniak         Uniwersytet w Bydgoszczy
Dr Maria Wacławczyk          PAN Gdańsk
Dr Arkadiusz Wudarski         Uniwersytet w Częstochowie

Ponadto prestiżową nagrodą Humboldta wyróżnieni zostali:
Prof. Grzegorz Karczewski z Instytutu Fizyki PAN w Warszawie
Prof. Wojciech H. Żurek z Los Alamos National Laboratory
Serdecznie gratulujemy i zapraszamy do SHP!
SHP