Aktualności

Noworoczne spotkanie członków Oddziału Krakowskiego-Katowickiego Societas Humboldtiana Polonorum


W dniu 20 stycznia 2016 r w Klubie Profesora przy AGH odbyło się noworoczne spotkanie członków Oddziału Krakowskiego-Katowickiego Societas Humboldtiana Polonorum – Stowarzyszenia byłych stypendystów Fundacji Aleksandra von Humboldta z Niemiec. Na spotkanie zorganizowane przez Zarząd Oddziału został zaproszony Konsul Generalny Republiki Federalnej Niemiec w Krakowie dr Werner Köhler, a także Pan Roland Schmidt wicedyrektor Instytutu Goethego w Krakowie oraz Pan Waldemar Durda Dyrektor Oddziału Krakowskiego Firmy Siemens. Przybyli zostali powitani przez prof. Zbigniewa Kąkola, prorektora AGH, a następnie wysłuchali wystąpienia Konsula, który podkreślił znaczenie, jakie Rząd RFN przykłada do rozwoju nauki oraz do kontaktów pomiędzy naukowcami obu krajów i ważną rolę stypendystów Fundacji AvH w tym procesie.
SHP