Aktualności

Nowy Zarząd Oddziału Krakowsko-Katowickiego SHP


Dnia 23 czerwca 2014 r. odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Krakowsko-Katowickiego Oddziału SHP, na którym wyłoniono nowy Zarząd. W jego skład weszli kol. Henryk Figiel (Przewodniczący), kol. Andrzej Grabowski, kol. Edeltrauda Helios-Rybicka, kol. Marian Jaskuła oraz kol. Roman Pfitzner. Oddział odstąpił od powołania Komisji Rewizyjnej w obecnej kadencji.
SHP