Aktualności

Nowy Zarząd Oddziału Toruńskiego SHP


Dnia 30 stycznia 2015 roku odbyło się zebranie członków Oddziału Toruńskiego SHP, podczas którego wyłoniono Zarząd kolejnej kadencji. W jego skład weszli: kol. Dariusz Chruściński (Skarbnik), kol. Tomasz Justyński (Przewodniczący), kol. Jacek Kobus (Sekretarz), kol. Ewa Walusiak (Członek) oraz kol. Zenon Wiśniewski (Zastępca Przewodniczącego).
W imieniu Zarządu Głównego SHP serdecznie gratulujemy nowo wybranym Kolegom i Koleżankom oraz życzymy owocnej współpracy w ramach Stowarzyszenia. Jednocześnie bardzo dziękujemy za dotychczasowe zaangażowanie i wkład pracy.
SHP