Aktualności

O etyce, nauce i tym co niesie życie codzienne.


III Europejskim Forum
nt. Ethics and Science for the Environment,

12 – 14 październik 2008 r, Toruń


Do tradycji i zadań statutowych Towarzystwa Naukowego Societas Humboldtiana Polonorum, reprezentującego Fundację im. Aleksandra von Humboldta w Bonn, należy podejmowanie wyzwań, które swoją tematyką i zakresem zadań pozwalają realizować i kontynuować idee patrona Alexandra von Humboldta. Dlatego z dużą nadzieją i oczekiwaniami postanowiliśmy kontynuować zapoczątkowaną przez społeczność akademicką Uniwersytetów w Bayreuth i w Ferrarze inicjatywę podjęcia ogólnoeuropejskiej debaty na temat relacji pomiędzy różnymi gałęziami nauki i wpływem środowiska akademickiego na aktywność człowieka i postęp cywilizacyjny. W tym celu w dniach 12 – 14 październik 2008 roku w Toruniu odbyło się III Europejskie Forum na temat Etyki i Nauki na Rzecz Środowisk (Forum on Ethics and Science for the Environment). Współorganizatorami Forum obok Towarzystwa Naukowego Societas Humboldtiana Polonorum i Fundacji im. Aleksandra von Humboldta w Bonn byli: Marszałek Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego p. Piotr Całbecki, J.E. Ks. Biskup Andrzej Suski, Prezydent Miasta Torunia p. Michał Zaleski oraz JM Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Prof. dr. hab. Andrzej Radzimiński.
SHP