Aktualności

Obrady Zarządu Głównego SHP w Słubicach


W dniu 10 kwietnia 2015 roku, w Collegium Polonicum w Słubicach, po zakończeniu konferencji „Współpraca polsko-niemiecka w służbie nauki i społeczeństwa”, odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego SHP, podczas którego poruszono kwestie bieżącej działalności Stowarzyszenia.
Podsumowano prace Komisji Rewizyjnej oraz po dyskusji zatwierdzono projekt regulaminu Sądu Koleżeńskiego przedstawiony przez Kolegę profesora Andrzeja Szwarca.
SHP