Aktualności

Oddział Krakowsko – Katowicki Societas Humboldtiana Polonorum


Na zaproszenie vice-Konsul Republiki Federalnej Niemiec w Krakowie pani Dagmar Hillebrand w dniu 29 maja b.r. przewodniczący Oddziału Krakowsko - Katowickiego SHP prof. Henryk Figiel oraz członkini Zarządu Głównego SHP prof. Halina Gabryś uczestniczyli w kameralnym spotkaniu z przebywającą w Krakowie delegacją Komisji Edukacji, Badań i Oceny Technologii Niemieckiego Bundestagu w składzie: przewodniczący prof. Stephan Seiter, dr Ingeborg Gräßle, Maja Wallstein i Andreas Meyer. W spotkaniu uczestniczył m. in. Rektor-elekt Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Piotr Jedynak. 

W ramach luźnej dyskusji przedstawiliśmy udział SHP w polskim środowisku naukowym, znaczenie stypendiów Humboldta, wymieniliśmy poglądy na temat rozwoju naukowej współpracy polsko-niemieckiej oraz problemów z naborem do instytucji naukowych uzdolnionych młodych kadr - doktorantów (konkurencja przemysłu, finanse). 

Było nam bardzo miło, że strona niemiecka dostrzega  udział SHP w życiu naukowym Krakowa.

Kraków, 2.06.2024

SHP