Aktualności

Odnowienie doktoratu Profesora Włodzimierza Korohody


Miło nam poinformować, iż dnia 5 grudnia w trakcie uroczystego posiedzenia Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego miało miejsce uroczyste odnowienie doktoratu Profesora Włodzimierza Korohody.
Profesor dr hab. Włodzimierz Korohoda jest jednym z najwybitniejszych polskich i światowych biologów. Studia na Uniwersytecie Jagiellońskim ukończył w 1959r. Na naszej Uczelni obronił także pracę doktorską (1963 r.), habilitował się (1971) i uzyskał tytuł profesora (1979). Kierował Zakładem Biologii Komórki w Instytucie Biologii Molekularnej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 1991r. był członkiem Polskiej Akademii Umiejętności. Badania Profesora dotyczą roli kompleksu powierzchniowego komórki i cytoszkieletu cytoplazmy w regulacji ruchów, wzrostu i różnicowania komórek. Zorganizowany i kierowany przez Profesora Korohodę zespół, jako pierwszy w Polsce opanował metodę hodowli skóry ludzkiej na potrzeby medycyny.
Sprawozdanie z tej uroczystości wraz z laudacją Profesora Zbigniewa Madeja znaleźć można na stronie internetowej: http://www.uj.edu.pl/uniwersytet/aktualnosci/video-foto/-/journal_content/56_INSTANCE_iSE9/10172/34297001
Profesor Korohoda odbywał stypendium w roku 1972 w Instytucie Cytologii i Mikromorfologii na Uniwersytecie w Bonn pod opieką Prof. W. Stockem'a.
Serdecznie gratulujemy!
 
SHP