Aktualności

Odszedł od nas kol. Jan Pellar


Z głębokim żalem zawiadamiamy, ze w dniu 24 stycznia 2011r. zmarł nasz kolega
prof. dr hab. Jan Pellar wybitny lekarz – kardiolog dziecięcy oraz wieloletni kierownik  
I. Katedry Pediatrii Akademii Medycznej we Wrocławiu.
Kol. Jan Pellar był aktywnym członkiem SHP i w 2004 r. w trakcie naszego Kongresu w Krakowie wyróżniony został Medalem Societas Humboldtiana Polonorum.
Rodzinie i Bliskim składamy serdeczne wyrazy współczucia.
SHP