Aktualności

Odszedł od nas Prof. zw. dr hab. Józef Życiński


Wielkim Salem i smutkiem przejęła całą społeczność Societas Humboldtiana Polonorum wiadomość o nagłej i przedwczesnej śmierci Naszego oddanego Przyjaciela, uczonego, filozofa, wielkiego wizjonera Kościoła Arcybiskupa Prof. zw. dr hab. Józef Życińskiego, Metropolity Lubelskiego. W imieniu własnym oraz społeczności byłych stypendystów Fundacji im. Aleksandra von Humboldt (Societas Humboldtiana Polonorum), proszę o przyjęcie wyrazów ubolewania współczucia. Śmierć Księdza Arcybiskupa jest niepowetowaną stratą nie tylko dla polskiego Kościoła i nauki, ale również i Naszego Stowarzyszenia.
NON OMNIS MORIA
- dzieło Jego Sycia trwać będzie w Jego osiągnięciach, pracach, dorobku naukowym i ludziach.
Łączę się w bólu
Prof. Bogusław Buszewski
Prezes
Societas Humboldtiana Polonorum
wraz z Zarządem Głównym
SHP