Aktualności

Odznaczenie prof. dr hab. Andrzeja Jamiołkowskiego


Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski były przewodniczący Zarządu Głównego SHP, Przewodniczący Państwowej Komisji Akredytacyjnej oraz Rektor Elekt Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu otrzymał w dniu 19 kwietnia 2005. z rąk J. E. Ambasadora RFN w Polsce dr Reinharda Schweppe Krzyż Zasługi I klasy Orderu Zas?ugi Republiki Federalnej Niemiec.
Serdecznie gratulujemy! 
SHP