Aktualności

Odznaczenie prof. dr hab. Jacka Purchli


Prof. dr hab. Jacek Purchla dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie oraz profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie otrzymał w dniu 11 maja 2005. z rąk J. E. Ambasadora RFN w Polsce dr Reinharda Schweppe Krzyż Zasługi ze Wstęgę Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec.
Serdecznie gratulujemy!
SHP