Aktualności

Odznaczenie prof. dr hab. Witolda Małachowskiego


Prof. dr hab. Witold Małachowski były, wieloletni wiceprzewodniczący Zarządu Głównego SHP
otrzymał w dniu 21 grudnia 2004. z rąk J. E. Ambasadora RFN w Polsce dr Reinharda Schweppe
Krzyż Zasługi I klasy Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec.
SHP