Aktualności

Ofiarom wojny / Victims of war


Płaczę kiedy maluję tren obraz – napisała nasza rosyjska koleżanka
Koleżanki i Koledzy humboldtczycy,
Do rządów i nieobojętnych ludzi całego świata kierujemy apel o zatrzymanie tej wojny.
Do rządów i wszystkich nieobojętnych ludzi oraz światowej rodziny humboldtczyków!
Są takie momenty w historii, gdy nie można pozostać obojętnym. Taki moment jest teraz w Europie, który jest wynikiem inwazji Rosji prezydenta Putina na Ukrainę.
Stajemy po stronie wszystkich osób na Ukrainie i w Rosji, które nie chcą tej wojny. Rozpoczęta inwazja to nie tylko atak na Ukrainę. To atak na wolność, na demokrację, atak na prawdę oraz na prawo narodów do istnienia - a przede wszystkim do istnienia jednostek. Musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, by zatrzymać tę wojnę i przeciwdziałać jest skutkom. Zwracamy się z apelem do każdego o podjęcie wszelkich dostępnych i możliwych działań celem pomocy ludziom cierpiących wskutek działań wojennych.
W ramach swoich możliwości Societas Humboldtiana Polonorum deklaruje zapewnienie wszelkiej możliwej pomocy członkom rodziny humboldtowskiej z Ukrainy, którzy się o taką zwrócą i znajdą się w Polsce.
„Kto ratuje jedno życie, ratuje cały świat”
W obliczu strachu wybierzcie odwagę. W obliczu podziałów wybierzcie solidarność.
w imieniu ZG Societas Humboldtiana Polonorum
Prezes
Klubowi humboldtowskiemu Ukrainy zaoferowaliśmy nasza pomoc. Jeśli zaistniała by taka potrzeba i jeśli moglibyście się w tę akcję pomocy też jakoś włączyć (np. macie jakieś możliwości lokalowe) to prosimy o informację.
Solidarity with Ukraine

SHP