Aktualności

Opodatkowanie stypendiów Humboldta


Uprzejmie informujemy, że stypendia i nagrody Humboldta są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust.1 pkt. 39 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz.U. z 2000 Nr.14, poz.176 z poźn .zm.) w związku z wydaniem przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego decyzji z dnia 29.06.2006 r. (nr DSW-2-0412-01/S-ZM/06) zatwierdzającej zasady ich przyznawania.

Stypendia te zwolnione są od podatku dochodowego również na podstawie art. 21, ust.1 pkt. 46 wspomnianej ustawy, w świetle pisma Fundacji im. Aleksandra von Humboldta z dnia 31.10.2006 stwierdzającego, iż stypendia i nagrody Humboldta spełniają kryteria wymienione w powyższym przepisie prawnym.
SHP