Aktualności

Opodatkowanie stypendiów Humboldta


Miło nam zakomunikować, że po 14 miesięcznych zmaganiach z biurokratami ministerialnymi udało nam się uzyskać decyzję Ministra NiSzW zatwierdzającą zasady przyznawania stypendiów Humboldta co stanowi podstawę do ich zwolnienia od podatku dochodowego w Polsce. Przed kilkoma dniami wystąpiliśmy do Ministra z wnioskiem o rozszerzenia czasokresu działania tej decyzji poczynając od dnia 1.05.2005 r.
SHP