Aktualności

Opodatkowanie stypendiów Humboldta


Zarząd Główny od kwietnia 2005 roku czyni starania o zwolnienie stypendiów Humboldta od podatku dochodowego od osób fizycznych. Sprawa, która w naszym przekonaniu jest wyjątkowo prosta jest ofiarą biurokratycznej działalności ministerstwa. Obrazuje to najlepiej zamieszczona ponijżej korespondencja:
1. Wniosek SHP z dnia 26.04.2005 r. do Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
2. Skarga SHP z dnia 14.02.2006 r. do Ministra Edukacji i Nauki
3. Odpowiedź Ministerstwa z dnia 27.02.2006
4. Pismo SHP z dnia 17.03.2006 do MEiN w sprawie przyspieszenia działań
5. Pismo SHP z dnia 26.02.2006 do Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z prośbą o interwencję
6. Pismo SHP z dnia 27.03.2006 do Ministra Finansów

Jednocześnie poszukujemy rozwiązania doraźnego i postaramy się możliwie szybko przekazać zainteresowanym sugestie odnośnie postępowania w tej chwili. Trochę informacji nt można znaleźć pod adresem http://www.eracareers-poland.gov.pl/page.html?kid=800:1081 oraz na „żółtych stronach” Rzeczpospolitej z dnia 20 marca 2006 r. w dodatku df noszącym tytuł „Dochody zagraniczne na PIT-36”.
SHP