Aktualności

Patronat SHP nad konferencją europejskiej komparatystyki prawa prywatnego „Iura privata in comparati


W dniach 27 – 28 czerwca br. na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa „Iura privata in comparatione“. Konferencja poświęcona jest komparatystyce prawa prywatnego w Europie i ma na celu między innymi wspieranie aktywności młodych europejskich naukowców w tym obszarze badawczym. Projekt ma również zachęcić zagranicznych naukowców do badań prawnoporównawczych uwzględniających polski porządek prawny i dorobek polskich naukowców, zmniejszając tym samym istniejące dysproporcje w wymianie wiedzy i doświadczenia w szczególności między Polską i Niemcami. Taka międzynarodowa współpraca prawników ma przyczynić się do intensyfikacji dialogu prawnego w kontekście regionalnym i ogólnoeuropejskim.
SHP